15. elo, 2015

Aasinsilta (lat. pons asinorum)

Mistä juontuu sanonta "aasinsilta"? Onko aaseilla silta? Jos, niin millainen? Pienen pieni, kapoinen tai pelkkä lankku virtaavan joen yli. Miksi ei ole "jäniksensilta" tai "norsunsilta" tai "siilinsilta"?

Punaisen langan ymmärrän hyvin. Minulla usein lanka katkeaa tai sotkeutuu monelle solmulle. Sanat sekoavat ja menevät sekaisin. Käytän vääriä sanoja oikeassa paikassa. Ajatus on selkeänä mielessä ja todella kirkkaana ja hyvin mietittynä, mutta kun suun avaa sieltä hyppii sammakot ja kaikki muutkin elävät sikin sokin.

Aasinsilta (lat. pons asinorum) on a) kirjallinen siirtymätekniikka, jossa tekstiin lisätään irrallinen tai kömpelö viittaus siihen, mitä aiotaan käsitellä seuraavaksi, (b) tehtävän suorittamisen tai muistamisen apukeino sekä c) vaikea tai ongelmallinen tehtävä. Ilmauksen merkitys vaihtelee kielestä toiseen: suomessa ja ruotsissa merkitykset ovat lähellä toisiaan, ja niissä aasinsilta tarkoittaa useimmiten kirjallista siirtymätekniikkaa ja joskus myös muistamisen apukeinoa. Wikipedia kertoo asian näin.

Sanonnan alkuperäisenä merkityksenä pidetään Eukleideen 'Alkeet'-teoksen viidettä lausetta (propositiota), sillä se tunnetaan nimellä aasinsilta, (latinaksi 'pons asinorum'). Siinä Eukleides todistaa, että tasakylkisen kolmion kantakulmat ovat yhtä suuret. On arveltu, että nimitys juontuu siitä, että Eukleideen piirros muistutti sillan tukirakennetta. Myöhemmin klassisista teksteistä kirjoitettuja selitysteoksia alettiin kutsua aasinsilloiksi. Lähde: Jukka Parkkinen: Aasinsilta ajan hermolla. 500 sanontaa ja niiden selitystä. WSOY: Porvoo, 2005.

Aasi eli kesyaasi (Equus asinus asinus tai lajiksi tulkittuna Equus asinus) on kavioeläinten lahkoon kuuluva koti- ja lemmikkieläin. Kesyaasi on kaikkein vanhimpia kotieläimiä, se kesytettiin 4000 eaa. Pohjois-Afrikassa. Aaseilla on hyvä muisti, ja ne muistavat reitit joita ovat joskus kulkeneet. Sananlaskujen antama kuva tyhmästä otuksesta on väärä, aaseilla on hyvä oppimiskyky ja itsepäisyyttä voidaan pitää todisteena omasta tahdosta. Kesy aasi tyytyy niukkaankin ravintoon, se syö ohdakkeita ja piikkisiä pensaita, ainoastaan juomavetensä kanssa se on tarkka. Vesi ei saa olla likaista, mutta niukka suolaisuus ei haittaa. Aasit kommunikoivat kuuluvilla ii-aa-huudoilla. Äänen täytyy olla kuuluva, jotta aasi pystyy kommunikoimaan kaukana olevien lajitovereidensa kanssa. Aasit voivat elää vanhoiksi, jopa silloin kun ne joutuvat tekemään ankaraa työtä. Tiedetään aaseja, jotka ovat eläneet 40–50-vuotiaiksi ja pysyneet loppuun saakka työkykyisinä.